Monthly Archive:: juni 2019

Mat och hälsa – att äta och leva hälsosamt

Få saker påverkar vår hälsa så mycket som saker vi stoppar i oss. Våra matvanor är en enormt viktig del av vår hälsa. Få saker är så mycket värt som hälsan. Det märker man först när man

Antiinflammatorisk kost och livsstil

Låggradig inflammation i kroppen är en av orsakerna till flera av det västerländska samhällets livsstilsjukdomar. Diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och ledbesvär orsakad av övervikt ökar kraftigt men genom en antiinflammatorisk livsstil kan besvären undvikas. En del av