Att bibehålla en god munhälsa är viktigt ur flera aspekter. I munnen finns bakterier som omvandlar socker när du dricker söta drycker. Resultatet blir syra som kan ge hål och frätskador på tänderna. Fel kost kan också